Nhiều trẻ em có biểu hiện sưng tinh hoàn, có thể 1 bên hoặc 2 bên khiến không ít bậc phụ huynh lo lắng, nhất là bộ phận tinh hoàn lại vô cùng quan trọng. Vì vậy, đừng để đến khi có bệnh rồi mới tìm hiểu về bệnh,