Cuộc chơi xổ số nếu cứ bình thường mà chơi thì chẳng lấy gì làm thú vị cả. Có nhập cuộc soi cầu mới thấy nó có sức hút đến nhường nào và quả thực có chơi mới hiểu được hết những giá trị thực tế mà nó tạo