Tùy thuộc vào chủ sở hữu nhà , mua sắm ván sàn gỗ tự nhiên có thể là một niềm vui đơn giản  hoặc cũng có thể là quá trình  tẻ nhạt và tốn thời gian . Một số chủ nhà biết chính xác những gì họ muốn và những gì không. Trong các trường