Sàn gỗ Lim được sản xuất và chế biến trực tiếp từ thân cây gỗ lim có giá trị sử dụng cao chót vót và chúng có nguồn gốc phát triển cả ngàn đời nay kể từ khi có sự xuất hiện của con người, của sự cai trị