– Thông tin đầu vào đầy đủ thế nên Gold Tower 275 Nguyễn Trãi tổng mức đầu tư mang tính khái toán. – Vấn đề thang máy cho văn phòng và chung cư Gold Tower 275 Nguyễn Trãi: thực ra có nhiều công trình dạng tổ hợp TTTM, văn