trích khấu hao trong Dự án gold Tower

Author: | Posted in Tổng hợp No comments

Như trên thì trong giá thành không tính khấu hao xây dựng cơ bản (GPMB + nhà ở công nhân) và cũng không có chi phí tiền dự án (chi phí tư vấn, xin giấy phép…). Dự án gold Tower muốn hỏi 2 khoản này có được trích khấu hao không, nếu không được tính thì như vậy giá thành không phản ảnh đúng chi phí ah.
Theo như Dự án gold Tower có tham khảo trên diễn đàn ở các topic khác, một số vẫn tính khấu hao xây dựng cơ bản.
Các bác có thể giải thích cho Dự án gold Tower rõ về vấn đề này được không ah.
Dự án gold Tower cảm ơn các bác nhiều. Trường hợp bình thường: như bạn đã xem và tham khảo một số dự án thì bạn phải tính toán đầy đủ cả khấu hao xây dựng cơ bản cũng như các chi phí khác có liên quan. Giá trị tính khấu hao sẽ là giá trị tài sản cố định được hình thành trong quá trình đầu tư, cái này bạn xem thêm thông tư nghị định về quyết toán vốn đầu tư thì sẽ rõ hơn.
Trường hợp của bạn hỏi: Vì bạn ở SĐ 9 nên mình đoán trường hợp của bạn là cái mỏ đá đó thuộc một công trình thuỷ điện hoặc là nó được coi như một hạng mục trong công trình nào đó của bạn. trong trường hợp này phần xây dựng cơ sở mỏ đá được coi như 1 cơ sở phụ trợ, chi phí xây dựng đó đã được chủ đầu tư thanh toán cho bạn rồi, vì vậy trong cơ cấu giá thành đá bạn cung cấp cho nhà thầu khác trong dự án sẽ không bao gồm chi phí khấu hao. Nếu chi phí nào chủ đầu tư đã trả rồi thì không tính khấu hao phần đó nữa. không biết có phải như vậy không nhưng theo mình biết tại Sơn la, Bản chát,.. hay các công trình khác đều là như vậy!

Add Your Comment