năng lực của cá nhân tham gia QLDA Chung cư Gold Tower

Author: | Posted in Tổng hợp No comments

Tuy nhiên, tổ chức tư vấn khi làm tư vấn QLDA (cho cả dự án DTXD vốn tư nhân, vì dự án vốn tư nhân cũng liên quan đến hoạt động xây dựng) thì phải đáp ứng năng lực tại điều 44 NĐ 12. Chủ đầu tư trực tiếp QLDA thì CĐT phải đáp ứng đủ điều kiện như đối với tổ chức tư vấn QLDA. Các bác cho Chung cư Gold Tower xin sơ đồ tổ chức nhân sự trong trường hợp CĐT tự lập Ban QLDA mà không thuê tư vấn QLDA ? Sơ đồ tối thiểu là cần những chức vụ nào vậy các Bác ??? À,cảm ơn bác ,nhưng TT 03-2009 ấy Chung cư Gold Tower cũng có xem qua, qui định trưởng ban,phó ban và các thành viên gì gì đó chung chung quá,cái Chung cư Gold Tower cần là chức vụ cụ thể theo kinh nghiệm của các bác từng thấy qua,tối thiểu là gồm những chức vụ nào để bộ máy được trơn tru ;ví dụ như gồm trưởng ban,phó ban,KS QS ,thư kí ,….. mình vẫn không đồng ý với ý kiến của Bạn Đinh Tấn và Minh Tường. Mình chỉ đồng ý với với Minh Tường ở chỗ vốn Tư nhân thì tùy CĐT tự quyết và do tính tự quyết này CĐT có thể thuê bất kỳ ai làm tư vấn QLDA cho họ mà không nhất thiết phải tuân thủ theo NĐ12.
ĐK năng lực quy định tại Đ44, NĐ12/2009 chỉ khi nào tổ chức tư vấn này làm công tác tư vấn QLDA đối với công trình sử dụng vốn NSNN còn bạn ở trên đã nói là 100% vốn tư nhân thì vô tư.
Đến nay NĐ112/2009 vẫn kế thừa và phát huy trong đó có quy định ngay từ đầu là chỉ áp dụng cho các DA có 30% vốn NN trở lên.

Add Your Comment